De nieuwste versie van de Plankostenscan kunt u hier downloaden van de website van de VNG. Door aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren gelden nieuwe tarieven voor de plankosten. In onderstaand Excel rekenmodel zijn de tarieven verwerkt van de cao gemeenten die loopt van 1-1-2020 tot 1-1-2021.

De nieuwe versie van het rekenmodel hoort bij de Regeling plankosten exploitatieplan 2017. Het is de geactualiseerde versie van het rekenmodel versie 2018. Met dit rekenmodel kunnen overheden de maximaal via het exploitatieplan te verhalen plankosten berekenen. Het is een hulpmiddel bij het opstellen van exploitatieplannen.

Met ingang van 2021 is dit rekenmodel niet meer beveiligd met een wachtwoord. Dit om invulproblemen door ICT-beveiliging te voorkomen. In beginsel is het daarom mogelijk veranderingen aan te brengen in de rekenformules. Dat is niet toegestaan, omdat daardoor de regeling plankosten exploitatieplan niet correct zou worden toegepast.