planeconoom | grondexploitatie | exploitatieplan | grondzaken | grondbeleid | senior planeconoom | detachering | risicoanalyse | gebiedsontwikkeling | kostenverhaal | gemeente | Meppel | Zwolle | Groningen | Drenthe | Friesland | Fryslan | Overijssel | Flevoland

dePlaneconoom.nl werkt exclusief in opdracht voor gemeenten.  Het werkgebied beslaat de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland. Zoekt u voor een gebiedsontwikkeling naar een ervaren planeconoom werkzaam op het grensvlak van grondbeleid, grondzaken en kostenverhaal, dan ben ik mogelijk van waarde. Mijn 20 jaar ervaring als planeconoom staat volledig tot uw beschikking om te komen tot een oplossingen bij iedere gebiedsontwikkeling

Mijn werkwijze is professioneel, onafhankelijk, soms ook kritisch maar altijd eerlijk en collegiaal.  Waar nodig maak ik gebruik van het beschikbare wettelijke instrumentarium. Wanneer het uitkomt een anterieure overeenkomst, maar als het nodig is ook het exploitatieplan of exploitatieregels uit de nieuwe Omgevingswet. De eventuele modellering van de financiële haalbaarheid in Excel komt volledig tot uw beschikking. Indien nodig kwantificeer ik risico’s  en onzekerheden met behulp van Monte-Carlo simulatie.

Soms is een beperkt advies, even sparren of een klein zetje voldoende om u en uw collega’s weer verder te helpen. Een andere keer ligt mijn waarde in een langer traject van opleiding, beleidsvorming of gebiedsontwikkeling.

Alleen in een geheel vrijblijvend gesprek kunnen we bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Stuur voor een vrijblijvend een bericht via de Contactpagina op deze website.

Herm Langendijk

Herm Langendijk

planeconoom