De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de laatste Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Daarom is deze uitgave geheel vernieuwd.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 biedt een compleet overzicht van alle afwegingen die overheden en marktpartijen moeten maken bij (het komen tot) samenwerking in gebiedsontwikkeling, van initiatief tot en met realisatie. Het handboek is geschreven in opdracht van onder meer de VNG.

Alle gemeenten hebben reeds drie gedrukte exemplaren ontvangen. De Reiswijzer is ook hier te downloaden . Als de link niet meer werkt kunt u het bestand ook vinden in de bibliotheek op deze website.