Het grondbeleid geeft de gemeenteraad instrumenten om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. De leden van de raad dienen daarbij wel op de hoogte te zijn van de beschikbare instrumenten en afweging om tot een keuze te maken. Het gaat vaak bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak om veel geld en grote risico’s. De handreiking Grondbeleid geeft raadsleden handvatten bij de keuzes in het gemeentelijk grondbeleid.

planeconoom | grondexploitatie | exploitatieplan | grondzaken | grondbeleid | senior planeconoom | detachering | risicoanalyse | gebiedsontwikkeling | kostenverhaal | gemeente | Meppel | Zwolle | Groningen | Drenthe | Friesland | Fryslân | Overijssel | Flevoland

Na de Tweede Wereldoorlog was de woningbehoefte in Nederland groot. De opdracht voor de overheid was om in een korte periode veel te bouwen. Gemeenten kochten agrarische gronden langs bestaande bebouwing en maakten deze geschikt voor woningbouw. De gronden werden vervolgens uitgegeven aan corporaties, particulieren en bouwondernemingen die de woningen realiseerden. De gemeenten voerden zogezegd een actief grondbeleid. Vanuit de positie van grondeigenaar kon de gemeente de gewenste ruimtelijke doelen realiseren. Vanaf de jaren negentig kwam de nadruk meer te liggen op het eigen woningbezit. Andere partijen dan de gemeente zagen bovendien commerciële kansen op de grondmarkt. Door grondposities in te nemen op toekomstige bouwlocaties verzekerden zij zich van de toekomstige bouwproductie. Op deze manier verminderde de regie van gemeenten bij een ruimtelijke ontwikkeling. Dit maakte het voor raadsleden niet makkelijker om hun controlerende rol uit te voeren. De handreiking helpt raadsleden om deze rol goed op te pakken.

De handreiking is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Vereniging van Grondbedrijven (VVG). De notitie Grondbeleid 2019 is hier te downloaden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Als de link niet meer werkt kunt u het bestand ook vinden in de bibliotheek op deze website.