De cao voor gemeenteambtenaren is aangepast. Er gelden daarom vanaf 1 januari 2018 nieuwe en hogere tarieven voor de plankosten. Deze nieuwe tarieven zijn in het Excel rekenmodel verwerkt. De nieuwe versie van het Excel rekenmodel behoort bij de regeling plankosten exploitatieplan (plankostenscan). Het rekenmodel is een hulpmiddel bij het opstellen van nieuwe exploitatieplannen en het actualiseren van bestaande plannen. Ook wordt het door gemeenten toegepast bij het sluiten van (anterieure) overeenkomsten over het kostenverhaal

Meer informate over de plankostenscan is te vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rekenmodel per 1-1-2018 kun je downloaden vanaf de website van VNG. Als de link niet meer werkt kunt u het bestand ook vinden in de bibliotheek op deze website.