Didam is geweldig nieuws!

Wat een tumult in juridisch Nederland over een uitspraak van de Hoge Raad! Sommige experts komen met "Uitspraak in supermarktoorlog is een nieuwe klap voor woningbouw". Sommige juristen waren blijkbaar compleet verrast dat overheden bij grondverkoop aan meer zijn...

Versie 2021 van plankostenscan beschikbaar

De nieuwste versie van de Plankostenscan kunt u hier downloaden van de website van de VNG. Door aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren gelden nieuwe tarieven voor de plankosten. In onderstaand Excel rekenmodel zijn de tarieven verwerkt van de cao gemeenten die...

Gemeenten aarzelen op de grondmarkt

Volgens Binnenlands Bestuur verwijten bouwers, ontwikkelaars, politici en (sociale)media-economen dat gemeenten met hoge grondprijzen grootschalige nieuwbouw in de weg zitten. Uit harde cijfers blijkt dat echter helemaal niet het geval te zijn. Sterker nog gemeenten...

Exploitatieplan KLoosterakker

Het exploitatieplan voor de het plan Kloosterakker is vastgesteld door de Asser gemeenteraad. U het kunt exploitatieplan hier downloaden. In Kloosterakker worden circa 500 woningen gebouwd met een brede variatie in woningtypes: vrijstaande woningen,...

Lagere grondprijzen geen optie voor snellere woningbouw

Door de druk op de woningmarkt zijn de prijzen hoog. In de discussie over versnelling van woningbouw speelt de vraag: helpen lagere gemeentelijke grondprijzen om de woningprijzen te drukken? Een rapport in opdracht van de VNG laat zien dat het gevaar niet zo zeer zit...

Handreiking grondbeleid voor raadsleden

Een handig document om raadsleden op hoofdlijnen mee te nemen in het grondbeleid. Lees meer hierover in dit bericht.

Reiswijzer gebiedsontwikkeling

De vernieuwde reiswijzer geeft een uitgebreide handleiding voor alle stappen bij gebiedsontwikkeling. Lees meer hierover in dit bericht.

Notitie commissie BBV Grondbeleid 2019

De commissie BBV heeft een nieuwe notitie grondbeleid opgesteld. Onmisbaar bij het opstellen van de begroting en jaarrekening. van het grondbedrijf.. Lees meer hierover in dit bericht.

Oosterwold Crisis-en-herstel-?

Interessante dilemma’s treden op bij de ontwikkeling en het beheer van de gebied Oosterwold. Lees meer hierover in dit bericht.

Residuele grondwaarde bij duurzame woningbouw

Een interessant onderzoek met leuke resultaten over de effecten op de grondprijs bij duurzaam bouwen. Lees meer hierover in dit bericht.

Plankostenscan 2018

De plankostenscan is geactualiseerd aan de hand van de CAO-lonen per 1-1-2018.. Lees meer hierover in dit bericht.