gemeentelijk grondbeleid

Een goede uitleg over het nut van gemeentelijk grondbeleid wordt gegeven in de onderstaande video. Het raadslid Henk van de Berge uit de gemeente Apeldoorn legt perfect uit wat het belang is van grondbeleid. Apeldoorn kwam in 2012 onder preventief financieel toezicht van de provincie Gelderland vanwege een fors en chronisch begrotingstekort, ontstaan door tekorten bij het grondbedrijf. De Apeldoornse gemeenteraad heeft de problemen destijds grondig onderzocht. Het bijna 300 pagina’s tellende onderzoeksrapport: ”de grond wordt duur betaald’ geeft een uniek inkijkje in de communicatie tussen raad, college, wethouders en planeconomen. Het rapport is een absolute ‘must’ voor iedereen die werkt, leiding geeft, adviseert of bestuurt binnen een gemeentelijk grondbedrijf.  Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden. Tevens vindt u daar ook de  handreiking grondbeleid voor raadsleden, waar in de video over wordt gesproken.

Het enige aspect wat mij betreft onderbelicht blijft in de video is de mate van ‘regie’. De keuze tussen actief en faciliterend grondbeleid is niet slechts een financiële afweging tussen kansen en risico’s. Te vaak wordt verondersteld dat gemeenten hun ruimtelijke doelen kunnen realiseren door middel van enkel een bestemmingsplan en exploitatieplan. Dit misverstand is gebaseerd op een gebrek aan kennis op het vakgebied van grondzaken. Actief grondbeleid biedt meer mogelijkheden tot regie. Bij de nieuwe opgaven van gemeenten in de ruimtelijke ordening zoals bij de energietransitie en bestrijding van de woningnood is voldoende regie wenselijk. Kortom een goede afwegingen in het gemeentelijk grondbeleid is actueler dan ooit.