Wat een tumult in juridisch Nederland over een uitspraak van de Hoge Raad! Sommige experts komen met “Uitspraak in supermarktoorlog is een nieuwe klap voor woningbouw”. Sommige juristen waren blijkbaar compleet verrast dat overheden bij grondverkoop aan meer zijn gehouden dan slechts de aanbestedingswet. Maar overheden, waaronder ook dus gemeenten, zijn in dit geval geen gewone handelaren op de vastgoedmarkt. Overheden hebben altijd een beleidsmatig doel, bij de aankoop en verkoop van onroerend goed. Het is dus niet meer dan redelijk dat de maatschappij gemeenten kan houden aan een beleidsmatige verantwoording van haar handelen. Kortom de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden ook voor een private rechtshandelingen van een gemeente, zoals een grondverkoop. De uitspraak kunt u lezen via:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:1778

Maar waarom is dit nu goed nieuws? Nou het maakt duidelijk dat 1 op 1 grondverkoop door gemeenten alleen beleidsmatig onderbouwd is toegestaan. Gemeenten dienen vooraf transparant te zijn in de beoogde doelstelling. Indien blijkt dat meer partijen in staat zijn om deze doelstelling te bereiken is een openbare verkoopprocedure vereist. Op deze manier neemt de concurrentie toe. Voor de verkoop van onroerende zaken door gemeenten heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een factsheet uitgebracht.